CAFM software

CAFM software je digitální nástroj pro správu a optimalizaci provozu budov a zařízení, který kombinuje databáze, grafické uživatelské rozhraní a analytické funkce pro efektivní řízení zařízení a služeb.

CAFM software, neboli software pro počítačově podporovaný facility management, je klíčovým nástrojem pro moderní správu nemovitostí a zařízení. Umožňuje správcům zařízení shromažďovat, analyzovat a vizualizovat data o provozu a údržbě budov v reálném čase. Tímto způsobem mohou být rychle identifikovány oblasti pro optimalizaci, plánovány údržebné práce a sledovány náklady na provoz. CAFM software také podporuje komunikaci mezi různými odděleními a týmy a umožňuje efektivní koordinaci úkolů a zdrojů.

Integrace s jinými systémy

CAFM software může být integrován s jinými podnikovými systémy, jako jsou ERP, BIM nebo systémy pro správu nemovitostí.

Optimalizace provozu

Pomáhá identifikovat oblasti pro úspory a zlepšení efektivity provozu.

Centralizace dat

CAFM software shromažďuje veškeré informace o provozu a údržbě budov na jednom místě.

Mobilní přístup

Mnoho moderních CAFM řešení nabízí mobilní aplikace, které umožňují správcům a technikům přístup k datům a úkolům na cestách.

Pasportizace stavebního objektu Sušice

Podrobnosti

Pasportizace příjezdové cesty

Podrobnosti

Projekt pasportizace areálu Nemocnice Domažlice

Podrobnosti