Geodetické práce

Geodetické práce zahrnují zaměřování skutečného stavu terénu (objektu) a zaznamenání do mapy a dále vytyčování předmětů na mapě do skutečnosti.

Geodetické práce jsou neslučitelnou součástí stavebních, architektonických a jiných inženýrských projektů. Geodet, neboli odborně způsobilá zeměměřická osoba dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vykonává tuto činnost s celou škálou odborných přístrojů. Počínaje totálními stanicemi, přes nivelační přístroje, GNSS technologie, laserové skenery až po drony. Pomocí těchto technologií a měřických postupů tak vyhotovuje pod dohledem autorizovaného zeměměřického inženýra dokumentace (např. mapy, výkresy, geodatabáze,…), které s požadovanou přesností třídy přesnosti podrobného bodu zaznamená polohu a výšku do dokumentace, případně vytyčí do skutečného terénu.

Přesnost je klíčová

Geodetické práce vyžadují vysokou míru přesnosti, protože i malá chyba může mít významný dopad na konečný projekt.

Široká škála aplikací

Geodetické práce se uplatňují v řadě odvětví, od stavebnictví a dopravy po ekologii a zemědělství.

Moderní technologie

Geodetické technologie se neustále vyvíjejí díky novým potřebám, což umožňuje rychlejší a přesnější měření.

Základ pro další plánování

Geodetická data jsou často výchozím bodem pro urbanistické a stavební plány, studie dopadů na životní prostředí a další projekty.

Projekt pasportizace areálu Nemocnice Domažlice

Podrobnosti

Pasportizace stavebního objektu Sušice

Podrobnosti

Pasportizace příjezdové cesty

Podrobnosti