Prostorová pasportizace

Prostorová pasportizace je metoda zaměřená na detailní mapování a dokumentaci vnitřních prostor stavebního objektu, včetně rozměrů, funkčního využití a technického vybavení.

Prostorová pasportizace se věnuje komplexnímu zaznamenání všech aspektů vnitřních prostorů stavebního objektu. Tento proces zahrnuje sběr dat o rozměrech místností, jejich funkčním využití, technickém vybavení, materiálech a dalších specifických charakteristikách. Informace získané prostorovou pasportizací jsou nezbytné pro efektivní správu budov, plánování rekonstrukcí a optimalizaci využití prostoru.

Detailní mapování

Prostorová pasportizace poskytuje podrobný pohled na každý centimetr vnitřního prostoru objektu.

Optimalizace prostoru

Díky přesnému zmapování lze efektivněji využít dostupný prostor a plánovat jeho změny.

Základ pro interiérový design

Informace z pasportizace mohou sloužit jako výchozí bod pro interiérové designéry a architekty při přeplánování prostor.

Dokumentace pro facility management

Prostorová pasportizace je často klíčovým nástrojem pro facility management, když jde o správu a údržbu vnitřních prostorů.

Pasportizace stavebního objektu Sušice

Podrobnosti

Zaměření střech areálu Slapy, Měřín

Podrobnosti

Zaměření bytového domu Vojtěšská 324

Podrobnosti