Stavební pasportizace

Stavební pasportizace je komplexní metoda, která poskytuje důkladný přehled o stavebním objektu, včetně jeho technického stavu, historie, použitých materiálů a dalších klíčových informací.

Stavební pasportizace je moderní přístup ke správě a dokumentaci stavebních objektů. Tato metoda spočívá v detailním sběru, zpracování a archivaci dat o stavbě, což umožňuje efektivní správu, plánování rekonstrukcí a dalšího využití objektu. Pasportizace je často využívána v rámci facility managementu a může sloužit jako cenný nástroj pro vlastníky nemovitostí, správce budov i stavební inženýry.

Komplexní přehled

Pasportizace poskytuje úplný obraz o stavebním objektu, od jeho historie po současný technický stav.

Efektivní správa

Díky detailním informacím umožňuje pasportizace optimalizovat náklady na údržbu a plánování rekonstrukcí.

Podpora rozhodování

Informace z pasportizace mohou pomoci při rozhodování o budoucích investicích do objektu.

Základ pro další služby

Pasportizace může sloužit jako základ pro další služby, např. energetické auditování nebo facility management.

Příklady projektů

Projekt pasportizace areálu Nemocnice Domažlice

Podrobnosti

Zaměření bytového domu Vojtěšská 324

Podrobnosti

Zaměření střech areálu Slapy, Měřín

Podrobnosti